USŁUGI SIECIOWE I ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA FIRMOWEJ SIECI LOKALNEJ

Przerwy w działaniu sieci LAN wpływają na serwery, systemy pamięci masowej i klientów. Rozwiązywanie problemów jest znacznie trudniejsze w dzisiejszych złożonych sieciach. Obejmuje sprawdzanie funkcjonalności różnych komponentów i urządzeń z rozbudowanymi opcjami konfiguracji, w tym przełącznikami, serwerami i systemami NAS. Biorąc to pod uwagę, warto zastanowić się czy dobrym rozwiązaniem będzie zarządzanie złożoną siecią korporacyjną przy użyciu własnych zasobów? Nasi wykwalifikowani specjaliści IT, którzy są świetnie przygotowani do działania i aktywnego zarządzania siecią lokalną.

Jeśli sieć lokalna doświadczy usterki lub przestoju, cała firma może odczuć tego skutki. Coraz więcej procesów zależy od tej sieci i jej komponentów. Efektywne administrowanie siecią lokalną stało się zadaniem krytycznym dla biznesu, zabezpieczeniem stabilności i wydajności wszystkich aplikacji i procesów biznesowych. Wydajna sieć LAN zapewnia sprawne działanie codziennych operacji.

ADMINISTRACJA SIECIĄ  LOKALNĄ – KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OUTSOURCINGU W RPROJECT

Firmy z dużą liczbą portów i aplikacji LAN szybko przekonują się, że administrowanie sieci jest coraz bardziej złożonym zadaniem absorbującym znaczne zasoby. Aby skutecznie zarządzać siecią LAN, zespół ekspertów musi być pod ręką. Dzięki zleceniu tej usługi firmie zewnętrznej, działy IT mogą skupić się na działaniach strategicznych a koszty związane z infrastrukturą i koszty operacyjne są niższe. Korzystanie z tej usługi jest szczególnie ważne dla firm, które chcą wdrożyć nowe technologie, takie jak VoIP lub rozszerzyć infrastrukturę o sieci WLAN. Przedsiębiorstwa o rosnących wymaganiach sieciowych lub starzejącej się infrastrukturze powinny również rozważyć tę opcję. W ramach usługi administrowania siecią LAN, przejmujemy odpowiedzialność za zarządzanie siecią lokalną wdrażając najnowsze rozwiązania od partnerów sprzętowych.

Oferta w ramach usługi administrowania siecią lokalną to między innymi:

 • Instalacja komponentów sieci LAN
 • Monitorowanie i odnawianie licencji na oprogramowanie i sprzęt
 • Monitorowanie wydajności sieci LAN
 • Aktualizacja oprogramowania sieciowego
 • Aktualizacja sprzętu sieciowego
 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Zapewnienie ciągłości w przypadku wystąpienia awarii sieci
 • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem służącym do zabezpieczania sieci

USŁUGI SIECIOWE

Projektowanie sieci i jej konfiguracja, są niezbędne do sprawnego funkcjonowania Państwa firmy. Zapewniamy fachowe porady i wskazówki, a także bieżące wsparcie IT w celu utrzymania pełnej funkcjonalności sieci.

Sieć biurowa składa się z serwerów, sprzętu komputerowego, routerów, okablowania, przełączników i bezprzewodowych punktów dostępowych. Jeśli jakakolwiek część zostanie zerwana lub źle skonfigurowana możecie Państwo zacząć doświadczać problemów takich jak powolna łączność z Internetem lub ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Nasi Klienci, nie muszą martwić się o komplikacje techniczne, ponieważ aktywnie monitorujemy wszystkie kluczowe urządzenia, aby zidentyfikować niewielkie nieprawidłowości mogące przerodzić się w poważne problemy. Nasi informatycy sprawdzają również wydajność wszystkich urządzeń sieciowych i regularnie informują o niej właścicieli firm.

Świadczy szeroką gamę usług sieciowych o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania Twojej firmy począwszy od sieci lokalnej (LAN), przez rozległe sieci komputerowe (WLAN) po sieć bezprzewodową (WLAN).

Wraz z szybkością zmian technologicznych, wprowadzaniem dużych zbiorów danych, Internetu rzeczy itp. konieczne jest posiadanie sieci, która może sprostać wymaganiom i obciążeniom jakie na nią nakładamy. Zadbamy o to, aby okablowanie i sieć spełniała zarówno obecne jak i przyszłe wymagania Państwa firmy.

Korzystamy tylko z wysokiej jakości okablowania, sprzętu i końcówek. Dodatkowo sami testujemy wszystkie sieci, aby mieć całkowitą pewność, że wszystko działa jak należy. Wiemy, że jakiekolwiek kompromisy w tym zakresie doprowadzą do wyższych kosztów utrzymania, rozczarowania i problemów.

Usługi sieciowe świadczone przez nas obejmują:

 • przeprowadzenie audytu sieci i okablowania w celu wykrycia problemów z wydajnością obecnej sieci i rekomendację skutecznych rozwiązań
 • projektowanie i tworzenie rozwiązań sieciowych LAN/WAN/WLAN/ w celu stworzenia solidnej bazy firmowej infrastruktury informatycznej
 • Wdrożenie wysokiej jakości rozwiązań sieciowych
 • Porady z zakresu doboru odpowiednich produktów
 • Rozwijanie architektury zapewniającej bezpieczną komunikację w firmie
 • Instalację i konfigurację urządzeń sieciowych
 • zarządzanie i monitoring sieci informatycznej
 • konserwację sprzętu

Rozumiemy negatywny wpływ przestojów na Państwa działalność. Dlatego aktywnie monitorujemy wszystkie kluczowe systemy naszych Klientów i upewniamy się, że są oni powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem o potencjalnych problemach.

Co zyskujecie Państwo dzięki usłudze sieciowej:

 • Spokój i możliwość skoncentrowania się na właściwych działaniach biznesowych, podczas gdy budowa i utrzymanie sieci znajdzie się w rękach specjalistów czuwających nad jej prawidłowym działaniem
 • sprawna komunikacja w firmie dzięki istnieniu optymalnej architektury sieci a w rezultacie wzrost produktywności i wydajności
 • spójne rozwiązania informatyczne z możliwością ich rozbudowywania wraz ze zmieniającymi się potrzebami i rozwojem działalności
 • Zmniejszenie ryzyka przestojów w firmie – Jeśli Państwa sieć jest stara i nieuporządkowana będzie miała ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz zadowolenie i wydajność zespołu. Dzięki dobrze skonfigurowanej i sprawnej sieci możecie zminimalizować koszty przestojów a wszelkie problemy można będzie szybko zlokalizować i naprawić.

Masz pytania ?

Jestem dostępny. Napisz.
Get In Touch