Audyt IT

Po co robimy audyt IT ?

Audyt IT zapewni całościowy przegląd IT i stopień dopasowania rozwiązań do Państwa potrzeb biznesowych, z uwzględnieniem możliwych korzyści i ryzyka. Zwrócimy uwagę na to, czy dostępne są alternatywne rozwiązania technologiczne, które mogłyby usprawnić działalność firmy.
Jest też przeważnie pierwszą fizyczną formą kontaktu.

Co robimy w ramach audytu ?

W ramach audytu IT sprawdzamy:

  • serwery i komputery stacjonarne
  • sieć i bezpieczeństwo
  • aplikacje i licencje
  • hosting i dostęp do Internetu
  • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
  • dostawców technologii i koszty z tym związane

Analiza pozwoli zidentyfikować problemy, którymi należy się zająć i da nam możliwość wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności w Państwa firmie.

Korzyści z audytu IT przeprowadzonego przez RPROJECT

  • Audyt pomoże Państwu lepiej zrozumieć obecną konfigurację infrastruktury IT. Dostarczy cennych informacji, które pomogą w usunięcia problemów związanych z dostępnością, integralnością i poufnością danych oraz stosowanych technologii. Pozwoli to poprawić wydajność systemów i usług informatycznych świadczonych przez firmę
  • Uzyskają Państwo listę praktycznych sugestii, które pomogą w stworzeniu strategii IT i planu działania na przyszłość. Po przeprowadzonym audycie otrzymają Państwo rekomendacje dotyczące zalecanych zmian. Może to być na przykład konieczność zapewnienia aktualnego oprogramowania w firmie.
  • Odpowiedź na pytanie czy w pełni wykorzystywane są systemy i inwestycje w IT. Ważne jest, aby uzyskać zwrot z dokonanych inwestycji w technologie. Audyt informatyczny pozwoli odkryć elementy nieefektywne i zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów

 

Masz pytania ?

Jestem dostępny. Napisz.
Get In Touch